Tips og hjelp til selvangivelsen

For mange er det blitt så enkelt å levere selvangivelsen fordi alt fremkommer på den fortrykte selvangivelsen. Men det gjør ikke alltid det.

Feil kan oppstå i den fortrykte selvangivelsen. Selvangivelsen bør derfor kontrolleres selv om du ikke har noe ekstra du skal tilføye.

Og er du helt sikker på at det ikke er forhold å tilføye?

Dette bør du alltid sjekke på selvangivelsen:

 

  • Er alle lønnsinntekter med på selvangivelsen: Hvis selvangivelsen ikke inneholder alle lønnsinntekter fra arbeidsgivere bør du kontrollere din(e) lønns- og trekkoppgave(r). Dersom din arbeidsgiver ikke har rapportert inn lønn eller ikke rapportert inn alt, må du selv huske å ta dette med i selvangivelsen. Typiske henvendelser Malm får skyldes skattekrav fra tidligere år fordi skattemyndighetene har foretatt kontroll hos arbeidsgivere som ikke rapporterte inn all lønn.
  • Gjeldsrenter for lån i norske banker og låneinstitusjoner er som regel korrekt oppført, men feil kan oppstå så du bør sjekke.
  • Har du andeler i aksjefond, aksjer eller obligasjoner i utlandet, må du selv ta med opplysninger om dette på selvangivelsen
  • Har du kjøpt eiendom i utlandet vil verdien av denne ikke være med i den fortrykte selvangivelsen.
  • Opptak av lån i forbindelse med kjøp av eiendom i utlandet kan ha betydning for gjeldsrentefradrag, kontakt oss om du er i tvil om konsekvenser av ditt kjøp.
  • Leier du ut eiendom i utlandet skal inntekt om dette tas med hvis inntekten ikke er unntatt i skatteavtale. Kontakt oss om du er i tvil.
  • Har du gitt noen et lån? Betaler du selv på et privat lån. Dette må du opplyse om.
  • Sjekk eiendomsverdien på eventuell bolig, er du ikke enig i verdien kan du klage.
  • Er alle fradrag tatt med? Har du utgifter som gir deg rett til fradrag?

 

Trenger du hjelp til selvangivelsen, har vi lang erfaring og kan bistå! Ring på 94 85 21 22.