Ny arvelov er vedtatt men det får ikke noen umiddelbare konsekvenser. Ny arvelov vil antakelig først tre i kraft i 2020. Den nye arveloven vil ikke endre vesentlig på gjeldende rett men noen endringer er det og de vesentligste endringene omtales kort nedenfor. Samboere og ektefellers stilling være som tidligere. Etterlater arvelater både livsarvinger og.. read more →

Hvis du på grunn av sykdom eller alvorlig svekket helbred blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser og du har noen som du vet vil kunne ivareta dine interesser til beste for deg og din familie vil opprettelse av en fremtidsfullmakt være et godt alternativ til vergemål via Fylkesmannen som ellers er.. read more →