Ny arvelov er vedtatt men det får ikke noen umiddelbare konsekvenser. Ny arvelov vil antakelig først tre i kraft i 2020. Den nye arveloven vil ikke endre vesentlig på gjeldende rett men noen endringer er det og de vesentligste endringene omtales kort nedenfor. Samboere og ektefellers stilling være som tidligere. Etterlater arvelater både livsarvinger og.. read more →

  Ønsker du at andre enn fylkesmannen skal ivareta dine interesser hvis du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser, er opprettelse av en fremtidsfullmakt løsningen. Fremtidsfullmakt er et alternativ til ordinært vergemål, og kan delvis eller fullt ut erstatte vergeordningen. Ved å opprette en fremtidsfullmakt bestemmer du over dine økonomiske og.. read more →

Ved å opprette testament kan du påvirke et barns økonomiske fremtid. Hvis du ikke er klar over at du ikke helt fritt kan bestemme hvem som skal passe på verdiene du ønsker at dine barn skal arve eller du vil overføre til mindreårige barn i gave, kan det være lurt å fortsette å lese. Forvaltningen.. read more →