Hvis statsbudsjettet aksepteres uten endringer, så vil det fra 2014 være mulig å få verdier/kontanter i arv eller forskudd på arv fra hver av sine foreldre på 1 million kroner. Beløp utover 1 million skal det betales 10 % for hvis mottaker er barn eller foreldre, 15 % til andre mottakere.

Hvis du har tenkt å overføre eiendom til arvinger, bør du derfor vente til januar 2014 hvis du vil spare arveavgift. Hvis du vil sikre deg allerede i år at en eiendom skal overdras, kan det lages en avtale eller et gavebrev hvor det fremgår at faktisk overtakelse skjer i 2014. Skjøte og tinglysning foretas tilsvarende i 2014. 

Har du opplevd dødsfall i 2013 kan det kanskje også være mulig å utnytte de nye reglene hvis det begjæres offentlig skifte ved tingretten. Istedet for at dødsdagen legges til grunn for fastsettelse av arveavgift vil det ved offentlig skifte være satsene på dato for utlodning fra boet eller tilbakelevering av boet som skal legges til grunn. Er denne datoen i januar 2014 så vil dere kunne utnytte de nye satsene. 

Hvor mye en arving kan spare i arveavgift i 2014?

I dag kan hver arving motta 470.000 kroner i arv fra hver arvelater uten arveavgift. Foreldre som ønsker å gi barna forskudd på arv kan mao. i dag gi hvert barn kr 940.000 avgiftsfritt.

Fra 2014 kan man derfor motta ca. 2 millioner avgiftsfritt. 1.060.000 mer enn etter dagens regler.

Fra og med 2014 kan barn spare kr 39.800 ved mottak av 1 million fra en arvelater. Mao. nesten kr 80.000 ved arv fra begge foreldre:

  • Opp til 470.000 kr: 0
  • Mellom 470.001 – 800.000: 6 %, dvs. kr. 19800
  • Mellom 800.000 og 1.000.000: 10 % kr. 20.000.

Fra og med 2014 kan øvrige arvinger for eksempel nieser/nevøer spare kr:56.400 i forhold til dagens regler:

  • Opp til 470.000 kr 0.
  • Mellom 470.001 – 800.000: 8 % 26.400.
  • Mellom 800.001 – 1.000.000 15 % 30.000.

Det foreslås ikke endring i det årlige fribeløpet på gaver som ikke skal medregnes i arveavgiftsgrunnlaget. Fortsatt kan det derfor avgiftsfritt gis 1/2 G (dvs. i 2013, 41.500) til hver arving hvert år.  

Regjeringen foreslår også å redusere den valgfrie rabatten for ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler i arveavgiftsloven § 11 A fra 40 prosent til 30 prosent. Rabatten skal fortsatt være begrenset til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 millioner kroner for den enkelte mottaker.

Ønsker du å planlegge overføring av dine verdier? Ta kontakt med Malm på 94 84 21 22. Eller send oss en e-post.