Om advokat Malm

Advokat Malm har lang erfaring som rådgiver og advokat i store advokat- og rådgivningsvirksomheter.   .

Når du kontakter advokat Malm vil du få en gjennomgang av din sak og en vurdering av dine muligheter for å oppnå den ønskede løsning. Påtar vi oss saken, har den prioritet hos oss.

ARBEIDSERFARING
2012:           Malm Advokatfirma
2009-2012:  PricewaterhouseCoopers, PwC
2005-2009:  KPMG, Oslo,
2001-2005:  KPMG, København
2000-2001:  NESA,  (DONG Energy)
1997-1998:  Norges Idrettsforbund
1996:           Adv.firm. Brandt- Rasmussen & Dysvik
1995:           Easy to Find Inc., Toronto, Canada
1989-1995:  Adecco Norway
1987-1988:  Vestsiden (gratisavis)
1988-1989:  Narud Yahama Hifi
 
UTDANNELSE
1998: BI: Markedsføringsledelse, Logistikk og Organisasjonspsykologi
1995: Universitetet i Oslo: Cand.jur.
1993-1994: Law School, University of Wisconsin: Kontrakts- og selskapsrett 

KONTAKT MALM

Kontoradresse:                        Bogstadveien 6, 0355 Oslo
E-post:                                     monica@malmadvokatfirma.no

Telefon:                                    94 85 21 22

Advokat Malm er medlem er av Advokatforeningen.