Familierett

Få saker er mer emosjonelle og stressende enn saker som involverer forhold mellom familiemedlemmer; deling av bo etter samlivsbrudd, avtaler om daglig omsorg, bidrag og samværsrett.

Som advokat er det min oppgave å oppnå et godt resultat samtidig som du opplever at din sak har prioritet hos oss.

Les mer her om:

Konsekvenser av skilsmisse

Samboerforhold

Ektepakter

Ta kontakt for en uforpliktende samtale på tlf. 94 85 21 22.

Ved å opprette testament kan du påvirke et barns økonomiske fremtid. Hvis du ikke er klar over at du ikke helt fritt kan bestemme hvem som skal passe på verdiene du ønsker at dine barn skal arve eller du vil overføre til mindreårige barn i gave, kan det være lurt å fortsette å lese. Forvaltningen.. read more →

Fra 1. januar 2014 vil barneloven gi barn bedre beskyttelse i forbindelse med barnefordelingssaker. I forbindelse med lovendringen kalles sakene ikke lenger for barnefordelingssaker men “foreldretvister” for å markere at barn ikke er til fordeling. Endringene i barneloven skal: styrke barneperspektivet i saker om foreldreansvar, bosted og samvær for domstolene og skal gi bedre beskyttelse av.. read more →

Regjeringen foreslår helt å fjerne arveavgift fra 1. januar 2014. En positiv endring for alle som har verdier de ønsker å videreføre til neste generasjon uten at mottakerne skal måtte betale arveavgift. Men for visse typer av verdier vil lovendringen kunne bety en høyere gevinstbeskatning på 28 % istedet og da kan det bli dyrt.. read more →