Har du vært eller vurderer du å være hjemme noen år, eller arbeide deltid så vet du at det har konsekvenser for din økonomiske situasjon. Men er du klar over alle konsekvenser? Bør du kanskje ta noen grep så det ikke får flere konsekvenser enn du ønsker?

Ifølge statistikk fra Statistisk Sentralbyrå for november 2012 arbeider 41 % av sysselsatte kvinner deltid. Det er langt færre kvinner enn menn som sparer i aksjefond, eller har egne pensjonsordninger. Dette vil derfor fortsatt være noe av årsaken til at det vil ta tid før pensjonsstatistikken som viser at nesten ni av ti minstepensjonister er kvinner får en markert positiv endring. I tillegg er nesten 60 % av alle uføretrygdede kvinner.

For mange kvinner er det derfor fortsatt slik at en grei økonomi forutsetter forsørging av en partner både før og etter pensjonsalder.

Hvis grei økonomi er et ønske så er dette uheldig. Skilsmissestatistikken er nesten 50 % og svært mange samboere opplever samlivsbrudd.  Og ved samlivsbrudd og skilsmisse fører rettspraksis knyttet til samlivsbrudd og ekteskapsloven ofte til dårlig resultat og derav følgende dårlig økonomi for mange kvinner. Ekteskapslovens system for fordeling ved skilsmisse ser kvinner og menn som to likestilte økonomisk uavhengige parter, og det som kanskje var en felles beslutning om hjemmearbeid og deltid for kvinner blir en dyr pris å betale for mange.

I alle de årene jeg har arbeidet som rådgiver og advokat er det mitt inntrykk at de kvinner jeg har møtt er svært opptatt av sin økonomi både på kort og lang sikt. Det er bare andre behov her og nå som er mer prekære og som har en negativ konsekvens for kvinnens økonomi på kort og lang sikt. Det å sikre seg økonomisk sikkerhet får rett og slett ikke prioritet før det plutselig er blitt et problem.  Noe annet er at når kvinnen eller begge ønsker at kvinnen skal være hjemme noen år pga. barna kan familieøkonomien kanskje nettopp ikke bære at man kjøper en uføreforsikring eller aksjespareordning som man blir anbefalt for nettopp å skape økonomisk sikkerhet.

Er du blant dem som ser behovet for ordninger, men ikke har økonomi til å ta de store økonomiske grepene nå, men likevel ønske å sikre deg så mye som mulig uten alt for store økonomiske omkostninger her får du her noen tips og råd. Rådene koster ikke deg eller din samboer/ektefelle mye penger her og nå men de kan være med på å sikre din økonomi på kort og lang sikt. Din samboer/ektefelle må imidlertid kanskje være villig til å verdsette verdien av din innsats ved å «gi bort» noen av sine verdier.

  • Vurder å få skrevet inn i en ektepakt/avtale at antall år hjemme gir rett til opptjening i ektefellen/samboerens pensjonsordning. Ved skilsmisse har du ikke rett på noe fra privat ordning.
  • Ikke aksepter særeie på viktige eiendeler som boligen.
  • Lag en konkret samboeravtale hvor innsats i hjemmet verdsettes.
  • Velger du å fortsette samboerforhold uten avtale, spar på kvitteringer, del betaling av mat og betaling til kjøp av varige gjenstander likt mellom dere.
  • Du og din ektefelle/samboer bør opprette et testament og vurder da å ta med en bestemmelse om at det andre skal arve etter deg, skal forvaltes utenom Fylkesmannen og vergemålslovens regler, selv om den som arver er mindreårig eller har verge.
  • Hvis du har ca 1000/året å avse: Kjøp dødsfallsforsikring på hverandre/på barnas far som kan erstatte bidrag og avtal at dere fortsetter denne frem til yngste barn er 18 år skulle forholdet ta slutt.
  • Og hvis du har litt til; kjøp en god barneforsikring som vil gi dere økonomi til å håndtere alvorlig sykdom hos barn(a).
  • Det kan skje ulykker eller sinnslidelser kan oppstå. Hvis du vil unngå at Overformynderiet bestemmer over din økonomi mens du og din samboer/ektefelle er i live, opprett en fremtidsfullmakt i testaments form. En fremtidsfullmakt arrangerer representasjonsordninger på forhånd, med tanke på en situasjon der du selv eller den du lever sammen med ikke lenger er i stand til å ivareta dine/sine interesser.

Artikkelen er også publisert på www.damene.no.