Selskaps- og kontraktsrett

Vi bistår selvstendig næringsdrivende og virksomheter med rådgivning knyttet til

  • utarbeidelse av/gjennomgang av kontrakter generelt
  • rådgivning knyttet til aksjelov mv.
  • agenturkontrakter
  • råd om løsninger knyttet til arbeidsforhold, som policy, goder, ansettelseskontrakter, rettigheter forhold til permisjoner osv.
  • skatt, trygd, arbeidsgiveravgift,
  • forsikringer og pensjon.
  • utsendelse av norske arbeidstakere til utlandet og ansettelse og innleie av utenlandske arbeidstakere.

Skal du etablere virksomhet kan jeg bistå deg med valg av selskapsform, registrering i Brønnøysund, og gi generell juridisk bistand som bistand ved

  • kontraktsinngåelser generelt
  • leiekontrakt
  • salgs- og kjøpekontrakter

Skal du ansette?

Skal du ansette medarbeidere kan Malm bistå deg med utarbeidelse av ansettelseskontrakt, bistå med informasjon om pensjon, skattemessige konsekvenser av personalgoder, håndtering av sykepenger, registreringer mv. Les mer om hva vi bistår med her:

Benytter du utenlandske underentreprenører

Benytter virksomheten utenlandske underentreprenører som har utenlandsk arbeidskraft er det en trygghet for virksomheten at underentreprenøren bistås av rådgiver. Følges våre råd vil norske regler være overholdt slik at uventede krav fra myndigheter unngås. Vi bistår også med praktisk implementering av rutiner og utføring av alle oppgaver knyttet til registrering og kontrakter. Vi setter også gjerne opp payroll sammen med vår samarbeidspartner som foretar rapportering og innbetaling av skatt, trygd og arbeidsgiveravgift. Mer informasjon om dette finnes her.